Firma TTI - Energo, spol. s r.o. bola založená v septembri 1993 so slovenskou a nemeckou kapitálovou účasťou. Jej pôsobenie bolo prevažne regionálneho charakteru.
Založeniu firmy predchádzala činnosť pobočky nemeckej spoločnosti TTI, GmbH - Energie und Umweltanlagen ( Energetika a životné prostredie ) na Slovensku od apríla 1991. Jej zameranie bol zo začiatku orientované len na dodávku analyzátorov spalín ECOM. V priebehu ďalšieho obdobia bola činnosť pobočky rozšírená na dodávku bytových a objektových vodomerov. Tiež aj na dodávku meračov tepla typu Allmes a regulačných prvkov vykurovacích systémov značky Oventrop (termostatické ventily a armatúry pre hydraulické vyregulovanie vykurovacích sústav ). Táto činnosť je hlavnou náplňou práce aj firmy TTI - Energo, spol.s r.o.
V súčasnosti oblasť nášho pôsobenia sa už nesústreďuje len na regionálnu oblasť. Naše aktivity máme na celom území Slovenskej republiky.


© 2005 povazie.sk