Naša ponuka

  • Výhradné zastúpenie výrobcu analyzátorov spalín Ecom
  • Termostatizácia a hydraulické vyregulovanie vykurovacích sústav a rozvodov vody armatúrami Oventrop
  • Dodávka a montáž rozdeľovačov vykurovacích nákladov, rozúčtovanie nákladov na vykurovanie
  • Správa bytových a nebytových priestorov
  • Poradenstvo v tepelnej energetike
  • Energetické audity
  • Meranie účinností kotlov
  • Vykonávanie odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení


© 2018 www.tti.sk