Termostatizácia, hydraulické vyregulovanie a meranie spotreby tepla ÚK

- Stavebné bytové družstvo NOVA Košice: termostatizácia, hydraulické vyregulovanie a meranie spotreby tepla ÚK v bytoch - v cca 6 500 bytoch.
- Stavebné bytové družstvo Trenčín: Opatovská 677/678, Sibírska 693/694, Sibírska 695, Lavičkova 2372, Švermova 1616, Švermova 1617, Soblahovská 1106, Sihoť-Žilinská ul., Soblahovská 1110, Soblahovská 1112, Partizánska 797, Partizánska 798, Halalovka 2340, Halašu 2697, Šafárikova 2724, atď.
- Spoločenstvá vlastníkov bytov v Trenčíne: Hollého 888/889, Inovecká 1138, Inovecká 1/1131, K výstavisku 527/4, Mateja Bela 2450, Mateja Bela 2460, Liptovská 2719, Nábrežná 1636, Beckovská 1189, Karpatská 56, Horný Šianec 11, Horný Šianec 13, Horný Šianec 15, 28.októbra 1175, Halalovka 2398, Halalovka 2390, Soblahovská 1104, Soblahovská 1116, Dlhé Hony 1161. Duklian. hrd. 874, Halašu 2660, Halašu 2633, Západná 2468, Východná 2425, Novomeského 2672, Inovecká 1142, 1145,1146, Bezručova 1196, Šmidkeho 2937, Dukl. hrd. 872/873, atď.

© 2008 www.tti.sk