Dodávka a montáž vykurovacích systémov pre firmy a individuálnych stavebníkov.

      Weishaupt, s.r.o. Zvolen
      Viessmann, s.r.o. Bratislava
      Slovenská energetická agentúra, Bratislava
      ORGREZ REVI-EKO, s. r.o. Košice
      Adrian, a.s. Banská Bystrica
      Nafta, a.s. Gbely
      Viso, s.r.o. Baka
      Fakulta ekológie a enviromentalistiky TU Zvolen
      Harman, s.r.o. Trnava
      Levočská teplárenská, a.s. Levoča
      Plynospol, s.r.o. Prešov, atď
© 2008 www.tti.sk